71320.jpg

Finlandssvenska med isländsk metod

03.12.2019 kl. 11:10
Individuellt eller i grupp, hemma, på bussen eller i skolan. Finlandswedishonline.fi är gratis, alltid tillgänglig och ger färdigheter i finlandssvenska språket och kulturen.

Text och foto: Anna Kujala

Hejsan! Hej. God morgon. God dag.

Finland Swedish Onlines första språk­kurs börjar med enkla vardagstermer, i den andra lär vi oss redan mera avancerad svenska. Kurs­erna är en interaktiv inlärningsmiljö som är öppen för alla på internet.

– Det fanns efterfrågan på den här typen av språkkurs i svenska på nätet och särskilt för språkkurser på högre nivåer. Den andra kursen motsvarar A2­nivå på CEFR­skalan, den euro­peiska referensramen för språk. För hoppningen är att vi kan skapa samman­lagt fem kurser och komma till C­-nivå. Den tredje kursen är nu under arbete, berättar universitetslektor Therese Lindström Tiedemann, som idag leder projektet.

Finland Swedish Online (FSO) är ett ambitiöst projekt, som inleddes 2016 på Nordica vid Helsingfors universitet. Svenska folkskolans vänner är en av finansiärerna.

Nordica, och särskilt dåvarande lektorn i isländska Helga Hilmisdóttir, hade tidigare samarbetat med språk­vetare vid Islands universitet med att utveckla konceptet Icelandic Online. Island hade ett stort behov av att skapa fungerande modeller för språk­ inlärning, eftersom det kommer många utbytesstudenter, invandrare och gästarbetare till landet. Icelandic Online används idag globalt, bland annat vid universitet som lär ut isländska.

– Den tekniska kursplattformen fanns alltså färdig, vilket var en väldig fördel för oss. Vår uppgift var att skapa kurser som passade undervisningen i finlandssvenska och berättade om det finländska samhället, säger Therese.

Innehållet ska bidra till integration i det finländska samhället

Att färdigställa den första kursen tog längre tid än väntat. Flera i arbets­gruppen har bytts ut på grund av andra arbetsuppdrag och det har varit mycket bollande med de isländska kollegerna om vad de har för tips och strategier i bakgrunden av Icelandic Online, berättar Therese. Allt har reviderats många gånger, vilket är tidskrävande.

– Det har visat sig väldigt viktigt att vi arbetar i grupp. Det behövs flera åsikter och idékläckare och flera par ögon som läser igenom texterna, annars är det lätt att det händer misstag.

Det gick smidigare att arbeta med kurs nummer två, men under arbetets gång lades verksamheten på Island i stort sett ner. Det gjorde att stödet därifrån minskade och det tog längre tid än planerat att lösa tekniska problem.

Motiverande och lärorikt

Enligt den isländska metoden är det viktigt att kursen byggs på en historia som enga­ gerar och motiverar att fortsätta studera. Den första kursen är baserad på den motsvarande isländska kursen, men den andra kursen har ett helt eget manus. En kurs byggs upp av kapitel som består av ett antal lektioner. Lektionen inleds oftast med en video, där dialogen också finns utskriven. Därefter följer olika slags övningsuppgifter.

– Innehållet ska bidra till integrationen i det finländska samhället. Därför behandlas saker som är viktiga för att klara sig här. I den första kursen är det praktiska situationer som en nyinflyttad står inför: prata med grannarna, vara ny kollega på jobbet, gå på lunch. I den andra kursen är det kulturella frågor som tas upp, till exempel allemansrätten, historiska händelser, skärgården och studiestödet.

I den tredje kursen, som nu är under arbete, har man också tagit med det finska Finland.

– Det handlar om sport såsom ishockey, vardagsmotion, vad man kan göra på vintern, hur man pratar om saker i vardagen, musik, litteratur och det politiska systemet i Finland. Målet med den tredje kursen är att du efteråt ska klara av att läsa en dagstidning, berättar Therese.

Flexibel användning

Som bäst pågår den tekniska flytten från den isländska servern till Helsingfors universitet. Trots att man inte ännu aktivt marknadsfört FSO utöver seminariet i samband med lanseringen av den första kursen har FSO­-kurserna ungefär 500 registrerade användare.

– Målgruppen är faktiskt ganska öppen. Kurserna riktar sig inte enbart till personer som flyttar till Finland, utan kan byggas in i vilken som helst svenskundervisning eller användas av finskspråkiga som vill förbättra sin svenska. Många tycker ju det är roligt att lära sig språk, men vill inte sitta i ett klassrum.

Therese nämner att det finns lärare som utnyttjar valda delar av kurserna i sin undervisning. Det har kommit önskemål om ännu mera hörförståelser.

Vi har valt att låta personer med olika språkbakgrund spela på filmerna, så det är vardagsspråk med olika uttal som hörs. Finlandssvenska dialekter, sverigesvenska, svenska med finsk eller annan brytning – inte enbart standard­ språket. Budskapet är att det går bra att kommunicera på svenska även om man inte talar det som sitt modersmål.

Tekniskt fungerar kurserna lika bra på smarttelefonen som på datorn eller pekplattan – man kan studera var och när man vill.

– Vi har också funderat på att i fram­ tiden utveckla kurserna så att det finns möjlighet att ställa frågor till en lärare. Eller via chat ha kontakt med andra studerande på samma nivå, vilket ger respons och hjälp på kamratnivå.

På Island pågår forskning kring on­line­ inlärning, till exempel när eleven ger upp en kurs, vilka övningar som känns jobbiga och vad som motiverar och sporrar.

– Internationellt jobbas det mycket med frågor kring språkinlärningen. Ur forskningssynvinkel vore det intressant, naturligtvis med de registrerade använd­ arnas samtycke, att i framtiden utnyttja FSO till att forska i de här frågorna, funderar Therese.


SFV har gett totalt 72 000 euro till projektet under tiden 2015–2019. Förväntat resultat: Att erbjuda kostnadsfria digitala språkkurser i finlandssvenska som samtidigt fungerar som en introduktion till den finländska kulturen och samhället.

Texten ingick i SFV-magasinet 3-2019