Validering

(Du hittar information om kompetensmärken här)

Inom den fria bildningen lär vi oss på varierande sätt och i olika sammanhang. Ett sätt att synliggöra det lärande som sker inom föreningsverksamhet och frivilliguppdrag är genom validering.

Validering är en process som består av en strukturerad dokumentation och bedömning av en utbildning i syftet att erkänna det lärande som sker. Det betyder att man tydliggör de kunskaper, färdigheter och/eller kompetenser som uppstår under utbildningen. Genom valideringen skapas en studiepoängsrekommendation som följer (inter)nationella referensramar. 

Med hjälp av studiepoängsrekommendationen kan du:

 • Anhålla om att få studiepoängen tillgodoräknade inom den formella utbildningen (t.ex. yrkesutbildning eller gymnasium).
 • Synliggöra det lärande som du har fått i din fritidsverksamhet för en bredare målgrupp t.ex. arbetsgivare.
 • Bestyrka ditt kunnande, färdigheter eller kompetenser t.ex. i en ansökan.

Validera med SFV

När du deltar i en utbildning inom den fria bildningen som validerats får du ett intyg med en studiepoängsrekommendation. I intyget finns en beskrivning av utbildningen och dess omfattning i antal studiepoäng (1 studiepäng motsvarar ungeför 27 timmar arbete), innehåll, mål för kunnande och bedömning.

Validerade utbildningar

Valideringen sker i samarbete mellan SFV:s studiecentral som officiell läroinrättning och organisationen som förverkligar utbildningen. Följande utbildningar har validerats i samarbete med SFV:s studiecentral och ger studiepoäng:

Finlands Svenska 4 H

 • Klubbledarutbildning, 2 sp
 • Körkort till arbetslivet, 0,5 sp
 • 4H i Trädgården, 2 sp
 • 4H i Skogen, 2 sp
 • Företagaren, 7 sp

Finlands Svenska Scouter FiSSc

 • Gruppledarutbildning för explorerscouter, 10 sp
 • Akelautbildning, 1,5 sp
 • Kaptensutbildning, 1,5 sp
 • Lotsutbildning, 1,5 sp
 • Grundutbildning för scoutledare, 7 sp
 • Båtförarkurs, 5 sp
 • Skärgårdsskepparkurs, 3 sp
 • Skepparkurs, 10 sp

Folkhälsans Förbund

 • Simlärarutbildning, 4 sp

Norr om Stan

 • GLU- gruppledarutbildning för unga, 2 sp

FDUV

 • Lägerledarutbildning med praktik som lägerledare, 4 sp

Vill er organisation skapa en studierekommendation och validera en utbildning? Kontakta SFV:s studiecentral för handledning!

Kompetensmärken

Information om kompetensmärken hittar du här.

 

Kompetensmärket – ett bevis på din föreningskunskap

Är du ordförande, kassör eller sekreterare i en förening? Ansök om att få ett kompetensmärke! Kompetensmärket är ett bevis på att du varit föreningsaktiv och fått värdefulla insikter och kunskaper. Det kan vara till nytta då du söker jobb.
Läs mera »
14.11.2022 kl. 11:14

Fri bildning ger studiepoäng och kompetensmärken

Många gläds över möjligheten att få studiepoäng från fria bildningen och tredje sektorn.
Läs mera »
16.06.2022 kl. 10:33

Föreningar! Validera era utbildningar

Validering handlar om att identifiera och erkänna kompetenser, oberoende av hur man lärt sig. Inom föreningar och förbund är validering nu på framfart.
Läs mera »
12.11.2020 kl. 09:38