Förvaltning

SFV:s huvudkontor finns i Helsingfors. Föreningens förvaltning och strategiska linjedragningar sköts av en styrelse som består av nio medlemmar. Medlemmarna utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel. 

Styrelsens arvoden fastslås årligen av föreningens medlemmar på SFV:s årsmöte. Mötesarvodet för styrelsemedlemmarna är 250 euro. I tillägg erhåller ordföranden ett årsarvode på 19 000 euro, och viceordföranden ett årsavode på 9 500 euro.

Kapitalförvaltningsrådet är ett rådgivande organ som består av 3–5 medlemmar. Medlemmarna utses för perioder om tre år och väljs av SFV:s styrelse. Kapitalförvaltningsrådets arvoden fastslås årligen. Mötesarvodet för medlemmarna är 250 euro.

Styrelsen

Wivan Nygård-Fagerudd (ordf.)
musikmagister
Jan-Erik Stenman (vice ordf.)
juris magister
Heidi Backman
akademidirektör
Joakim Bonns
filosofie magister
Fredrik Hertzberg
filosofie doktor
Åsa Lindberg
filosofie doktor, akademisekr.
Hannah Kaihovirta
äldre universitetslektor
Pia Widén
filosofie magister, verksamhetsledare
Tomas Järvinen
doktor i musik, VD och rektor

Kapitalförvaltningsrådet

Magdalena Lönnroth
ekon.mag.
Erik Palmén, (ordf.)
dipl.ing., ekon.mag.
Jarl Sved
vicehäradshövdning
Jan Malms
ekonomie magister
Marjo Berglund
ekonomie magister

Styrelse, Understödsföreningen för SFV

Stefan Andersson (ordförande)
Johan Aura
Camilla Nordblad
Harriet Lindegren-Saapunki
Stina Heikkilä


Stadgar

Stadgar för Svenska folkskolans vänner rf (pdf)

Stadgar för Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf (pdf)

Frågor och svar om de två SFV-föreningarna

Dataskydd, personintegritet, webbanalys

SFV:s dataskyddspolicy

Registerbeskrivning för medlemsregistret (SFV:s understödsförening)

Registerbeskrivning för SFV:s bidragsansökningssystem


Fonder

SFV har 425 fonder i tillägg till ofonderat kapital. Avkastningen från fonderna används för utdelning av bidrag och till SFV:s egen verksamhet.

Läs mer


Stiftelser

Stiftelsen Barnens och ungdomens väl i Esbo sr (BUVE) är från och med år 2024 en stödstiftelse till SFV. BUVE har en egen styrelse som består av tre personer som utses av SFV:s styrelse. 

läs mer