Bibliotek och arkiv

Bibliotek

SFV-biblioteket är en facklitterär boksamling, som återspeglar föreningens 140 år på bildningsområdet i Finland. Vi har mycket person-, lokal-, regional- och organisationshistoria bland verken. Bibliotekets status är ett vetenskapligt referensbibliotek, utan utlåningsfunktion. Läsplats för forskning finns. Om du har frågor, kontakta redaktion@sfv.fi.

Sök bland böckerna i bilioteket:

 

Arkiv

SFV:s dokumentarkiv upprätthålls av Svenska centralarkivet. Svenska centralarkivet uppbevarar även de små arkiv SFV mottagit efter att föreningar och skolor upphört med sin verksamhet (se lista nedan). 

TIll svenska centralarkivet

SFV:s fotografiarkiv uppbevaras på SFV. Pappersbilderna är sökbara nedan.

Artikel- och fotografikatalog

Artiklarna i SFV:s årsböcker och tidningar (SFV-kalendern, Svenskbygden och SFV-magasinet) från 1886 framåt finns systematiskt kategoriserade, och är sökbara med sökfunktionen nedan. Även alla fotografier i pappersformat har katalogiserats. Hittar du något intressant du behöver en kopia på? Kontakta redaktion@sfv.fi. Det digitala fotoarkivet innehåller fotografier från SFV:s verksamhet från år 2000 och framåt, samt ett personfotoarkiv. De här samlingarna är inte ännu katalogiserade. Fråga om du har något speciellt i tankarna.

Sök bland artiklar och pappersfotografier:

Minnesrunor

minnesrunor.fi hittar du minnesskrifter över bortgågna finlandssvenskar, eller personer med anknytning till det svenska i Finland. Grunden utgör de minnesrunor som sedan 1886 publicerats i SFV-kalendern. Av detta material är minnesrunorna från 2004 och framåt kompletta, liksom många andra som digitaliserats. Övriga runor är sökbara, med möjlighet att beställa avskrifter från SFV. Vi hoppas på att personer som skriver minnesskrifter för tidningar och tidskrifter även skickar in dem till minnesrunor.fi.

Till minnesrunorna


Porträttsamlingen

På SFV-kansliets väggar hänger porträtt på föreningens ordförande och kanslichefer (kanslicheferna kallades tidigare sekreterare). Två långvariga och för SFV:s utveckling viktiga kassörer/skattmästare finns också bland porträtten.

till porträtten

SFV har inte arkiv från folkskolorna

SFV är inte arkivbildare för de finlandssvenska folkskolorna. I SFV:s arkiv finns därför inte material om specifika folkskolor, deras protokoll eller matriklar (se några undantag nedan). Folkskolornas arkiv är i regel överförda till de kommunala arkiven. Kontakta alltså den aktuella kommunen om du söker uppgifter om folkskolorna.

 I SFV:s eget arkiv finns däremot en hel del intressanta bidragsansökningar som skickats in från folkskolorna till SFV, och som bifogats SFV:s protokoll.

Om en skola eller annan organisation gett ut en historik eller annan skrift, finns det en chans att boken finns i vårt bibliotek. Vissa skolor och andra organisationer och föreningar kan också vara omnämnda eller behandlade i någon av SFV:s egna skrifter (använd sökfunktionerna ovan).

Under olika perioder har man från olika skolor och föreningar som stängts eller avslutats, enligt stadgarna överfört egendom och även material i arkivform till SFV. Dessa små arkiv är överförda till Svenska centralarkivet

 • Mataskär folkskola 1895-1920 (räkenskap, verifikat)
 • Föreningen för barnens väl i Esbo
 • Stiftelsen Barnens och Ungdomens väl i Esbo
 • Vik svenska småskoleförening
 • Sottungsby svenska småskoleförening
 • Konstitutionella Arbetarföreningen (protokoll, arkiv)
 • Kasaböle privata folkskola (dagböcker)
 • Kasaböle högre folkskola (dagböcker)
 • Svenska skolan i Lauritsala
 • Hermans feriekoloni / Hermans sommarkoloni (1 fotoalbum)
 • Sorjos privata svenska folkskola (Arkiv & fotografier)
 • Östsvensk samling i Grankulla (Arkiv)
 • Kaukas svenska folkskola i Lauritsala (Arkiv)
 • Svenska förbundet (Arkiv)
 • Svenska småskolans vänner i Sockenbacka
 • Svenska bildningens vänner i Sockenbacka