71518.jpg

Bygga bildning

27.12.2019 kl. 10:00
Bildning låter lite som engelskans building – byggnad, att bygga. Att ge bidrag till byggandet av folkskolor var också en av de viktigaste stödformerna under Svenska folkskolans vänners första decennier.

Många byar i svenskbygderna saknade skola. Att bygga skolhus var avgörande för ett bildningssamhälle i utveckling. Mycket gjordes på talko. Och folkrörelsen SFV fanns med och gjorde det möjligt, byggde ett Finland där skolgång med tiden blev varje barns lagstadgade rättighet.

I dag handlar SFV:s byggnadsarbete mer sällan om väggar och tak, men desto mer om innehåll. För välfärdssamhället är medborgarnas utbildningsnivå en nyckelfråga. Samtidigt handlar utbildning om val och möjligheter för den enskilda människan. En win­-win-­situation, eller en ömsevinst, som det svenska nyordet lyder.

Den svenske ekonomiprofessorn och framtidsfilosofen Michael Dahlén har berättat att hans val av bana följde en lite väl enkel logik. Han hade högsta betyg i allt, varpå hans pappa konstaterade att han kan komma in vid Handelshögskolan. Och så fick det bli. Det var fel grund, menar Dahlén. Utbildning ska man söka sig till inte för att man kan, utan för att bli en bättre version av sig själv.

Det här är en insikt att ta vara på och bygga på. Utbildning, bildning gör oss till bättre versioner av oss själva, livet igenom. Och här är perspektiven två för en förening som SFV. Dels finns individen ständigt i centrum: att ge människor möjlighet att växa och utvecklas. Dels handlar det om att göra det bästa av Svenskfinland.

Att främja bildning på svenska i Finland är det uppdrag som SFV:s grundare och donatorer gett oss som är aktiva i föreningen. Eller, om vi lånar Dahléns tanke, att ständigt verka för bättre versioner av Svenskfinland.

Varför detta ständiga fokus på språket? Författaren Karl Ove Knausgaard har sagt så här: ”Det är språket som låter världen bli synlig.”

Det är vårt svenska språk som gör Svenskfinland synligt. Svenskfinland finns så länge språk går i arv, och så länge det finns utbildning och kultur på svenska i Finland.

Bidragen var sällan stora när SFV var med och byggde skolor i slutet av 1800­ talet. Mellan raderna i de gamla protokollen lyser frågan: hur kan vi hjälpa på bästa sätt? Den frågan är lika aktuell i dag: hur och var inom bildningssektorn kan SFV:s medel göra bäst nytta?

Hur ser din vision av ett bättre Svenskfinland ut? Vilka bitar vill du vara med och bygga på, förändra och utveckla? Var borde förutsättningarna förstärkas, på vilka områden behöver kvaliteten förbättras? Kom till SFV med dina tankar så bygger vi tillsammans!