71534.jpg

SFV stärker det finlandssvenska civilsamhället - Studieförbundet får betydande bidrag

19.12.2019 kl. 09:23
SFV fortsätter att satsa resurser på förenings- och organisationslivet i Svenskfinland, inom vilket ett betydande bildningsarbete görs. En av bidragsmottagarna är Svenska studieförbundet, som får 70 000 euro för att stärka de finlandssvenska förbunden.

SFV ger också resurser i form av kostnadsfria möteslokaler och förmedlar statsbidrag för kurser som föreningar och organisationer ordnar.

– Ett livskraftigt föreningsliv stärker det svenska i Finland. De finlandssvenska föreningarna och organisationerna utför ett omfattande bildningsarbete som berikar vårt samhälle. Det vill vi på olika sätt stöda, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.
 
Bidraget på 70 000 euro till Svenska studieförbundet används för att stärka förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och ändamål. 
 
– Tack vare bidraget från SFV kan vi, i nära samarbete med SFV:s studiecentral, fortsättningsvis vara en betydande service- och intressebevakningsorganisation för finlandssvenska förbund. Vi kommer bland annat att för första gången stå som arrangör för Organisationskonferensen hösten 2020, säger Bernt Nordman, ordförande för Svenska studieförbundet.
 
SFV ger, förutom resurser i form av bidrag, även kostnadsfria möteslokaler till användning för svensk- och flerspråkiga föreningar och organisationer. Under 2019 arrangerades över 1000 tillställningar med över 20 000 personer i SFV:s lokaler i Åbo, Helsingfors och Vasa. 
 
– Det finns ett uppenbart behov av att mötas, och vi är stolta över att kunna erbjuda möjligheter till det, bland annat genom möteslokalerna. Verksamhet som arrangeras av aktörer inom fria bildningen, inklusive SFV:s studiecentral, når årligen var tredje finlandssvensk, säger Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral och sektorsansvarig för fri bildning.
 
SFV:s studiecentral arrangerar kompetenshöjande kurser för föreningsfältet, och förmedlar statsbidrag för kurser som föreningar och organisationer själva arrangerar. Årligen arrangeras över 900 kurser med drygt 16 000 deltagare med hjälp av kursbidrag från SFV:s studiecentral. 
 
– Föreningar och förbund spelar en viktigt roll när det gäller det livslånga och kontinuerliga lärandet – de är betydande bildningsaktörer i Svenskfinland, säger Öhman.
 

--

Pressmeddelande 19.12.2019