71681.jpg

Svensklärarna i Finland och SFV har samma mål – att stärka svenska språkets ställning

10.01.2020 kl. 10:06
I snart 20 år har SFV haft ett nära samarbete med föreningen Svensklärarna i Finland (SRO). Samarbetet består dels av nomineringarna till Svensklärarprisen som SFV delar ut, dels av uppsatstävlingar för elever och studerande, och stipendier till abiturienter.

Bild: Eemil Erola, Helmiina Savolainen, Ada Heikkilä, Kaneli Villa och Anni Suokko fick i maj 2019 ta emot pris för sina uppsatser i svenska. 

– Det var SFV:s tidigare ordförande Per-Edvin Persson som var drivkraften bakom samarbetet. Han poängterade hur viktigt det är att majoritetsbefolkningen har en positiv inställning till svenskan, och att vi som svenskspråkig minoritet har ett bra förhållande till den finskspråkiga majoriteten, säger Camilla Nordblad på SFV.

Camilla är den på SFV som sköter formaliteterna kring SFV:s pris och medaljer. Hon är också den som är i kontakt med Satu Pessi, ordförande för SRO, när det gäller de olika samarbetsprojekten. 

– SFV är en viktig samarbetspartner som genom åren möljliggjort vårt arbete att främja det svenska språkets betydelse för finskspråkiga elever och studerande, säger Satu Pessi.

Svensklärarna är centrala aktörer då det gäller att främja en positiv attityd till det svenska.

– Lärarna strävar efter, genom sitt jobb, att bevara det svenska i Finland. Dessutom finns det lärare i svenska på alla utbildningsnivåer, från grundskolan till högskole- och universitetsnivå. De arbetar på ett väldigt brett fält, säger Camilla.

Satu Pessi (fjärde fr.v. i övre raden) mottog Svensklärarpriset 2011. Bilden är från SFV:s vår- och utdelningsfest.

Fem Svensklärarpris delas ut

Sedan 2001 har SFV delat ut Svensklärarpris. De ges till verksamma lärare i finska utbildningsenheter, som inspirerat och motiverat sina elever till studier i svenska, ökat intresset och kunskaperna om det nordiska, eller till lärare som utvecklat undervisningen i svenska, undervisningsmaterial eller byggt nätverk som främjar kontakten mellan lärarna.

Svensklärarna i Finland nominerar kandidater till SFV, vars pris- och medaljkommitté utser mottagarna. Nästa gång SFV delar ut Svensklärarpris är på vår- och utdelningsfesten den 1 april 2020.

– Svensklärarprisen delas ut som ett erkännande för den insats lärarna gör bland den finskspråkiga befolkningen i Finland. Vi hoppas att prisen sporra till vidare ambitioner. I det långa loppet är målet att det finlandssvenska är starkt och synligt i vårt finländska samhälle.

Eleverna säger själva att goda språkkunskaper öppnar nya dörrar – många har haft nytta av språkkunskaperna i svenska då de sökt sommarjobb.

Uppsatstävlingar

Varje år arrangerar Svensklärarna i Finland två till tre nationella uppsatstävlingar i svenska. Vilka stadier som tävlingarna berör varierar från år till år, det kan gälla till exempel elever i grundskolans klasser 7–9 eller elever i yrkesskolor. Efter att nivån är fastställd, bestäms tävlingens tema och vilka tre uppsatsrubriker som eleverna kan välja emellan.

– Ofta har det varit aktuella teman, till exempel miljö, hållbar utveckling eller nyanlända. Men också teman som mina sommarplaner eller en festinbjudan har förekommit, speceillt då tävlingen gällt de lägre klasserna i grundskolan, berättar Camilla.

Svensklärarna i Finland gör den första gallringen och sedan sänds de tio bästa uppsatserna till SFV. 

– Vi väljer ut de tre bästa. Pristagarna får komma till SFV:s kansli i Helsingfors på en prisutdelning med blommor och diplom. Därefter bjuder vi pristagarna på ett svenskspråkigt kulturprogram. Vi försöker välja något som kan intressera ungdomarna, ler Camilla.

Bidrag kommer från alla tänkbara håll i Finland, inte bara från regioner där svenskan syns och hörs.

– Det är inspirerande när vi får bidrag från norra och östra Finland, till exempel från Kovero och Heinävaara, regioner där vi vet att svenskan kan vara rätt osynlig. Eleverna säger själva att goda språkkunskaper öppnar nya dörrar  – många har haft nytta av språkkunskaperna i svenska då de sökt sommarjobb. 

Stipendier till abiturienter

Sedan 2012 har SFV delat ut stipendier för goda prestationer i studentskrivningarna i svenska som andra inhemskt språk. Stipendiernas storlek är 500 euro. Även här hjälper  Svensklärarna i Finland med att ta fram mottagarna.

– De tio bästa abiturienterna premieras. De fem som högsta poäng i A-svenska, och de fem som fått högsta poäng i B-svenska. Vi får informationen direkt från Studentexamensnämnden, och väljer därefter ut dem som presterat bäst, säger Satu. 


SFV har gett 11 000 euro till SRO under tiden 2017–2019 för uppsatstävlingarna i svenska i finskspråkiga skolor, med målet att verka för en positiv attityd till det svenska språket.

Texten ingick i SFV-magasinet 4/19.