71961.jpg

SFV ger bidrag till nytt kulturcentrum i Karis

01.02.2020 kl. 09:16
Det nya kulturcentret "Fokus-huset", som kommer att byggas i centrum av Karis, inrymmer bibliotek och ändamålsenliga utrymmen för bland annat teater, dans och musikframträdanden. Målet är att tvärsektoriella samarbeten mellan lokala och regionala kulturutövare uppstår. Det är i linje med SFV:s mål för bidragsutdelningen inom kultursektorn.

Bild: Visualisering av hur Fokus-huset i Karis kommer att ligga i stadskärnan. Ahlman Arkkitehdit Arkitekter/Tietoa Finland Oy

– SFV vill se en bärkraftig finlandssvensk kultur som engagerar och inspirerar. Genom det nya kulturcentret hoppas vi på nya goda samarbeten, idéer och erfarenheter som stärker det svenska kulturfältet. Vi är glada över att kunna bidra till ett levande kulturhus, till gagn för hela regionen, säger Wivan Nygård-Fagerudd, SFV:s ordförande. 

Det är den under bildning varande stiftelsen Fokus i västra Nyland och staden Raseborg som blir ägare till kulturcentret. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar är en av finansiärerna och en drivande partner bakom bygget. 

– Projektet är ett unikt kultursamarbete mellan stiftelserna och kommunen. Genom kulturcentret vill man föra samman kulturverksamhet som i dag är utspridd på flera ställen i Raseborg och skapa ett flexibelt hus för olika grupper. Ett ödmjukt tack till SFV som med ett betydande bidrag fattat beslut om att stöda projektet, säger Johan Johansson, VD för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar. 

Den nya teaterscenen och studion kommer att fungera som scen för bland annat Tryckeriteatern, Västra Nylands Folkhögskolas teater- och danslinje, samt Lärkkullas utbildnings- och kulturcentrum. Dessutom erbjuds samarbete med daghemmet Labyrinten, Axxell och andra utbildningsenheter i regionen.

Det slutgiltiga byggbeslutet fattas troligtvis under våren 2020. Fastigheten planeras stå färdig våren 2022.

SFV:s bidrag till det nya biblioteks- och kulturhuset i Karis är 200 000 euro.


PRESSMEDDELANDE, Helsingfors 1.2.2020