72159.jpg

Svenska Teatern får betydande bidrag för omfattande varumärkesförnyelse och publikarbete

14.02.2020 kl. 09:14
Genom projektet Ny publik – mera publik vill Svenska Teatern stärka sitt varumärke och hitta innovativa sätt att locka ny publik. Erfarenheterna delar man gärna med sig av till hela det finlandssvenska teaterfältet.

– Svenska Teatern är nationalscenen på svenska i Finland – en teater för hela befolkningen. Att hitta nya former och sätt att engagera och väcka nyfikenhet, och på så sätt bredda publikunderlaget är viktigt för teaterns framtid. Det är vi gärna med och stödjer, säger SFV:s kanslichef Johan Aura

Förutom att göra ett omfattande varumärkesarbete med publiken i fokus, vill Svenska Teatern dela med sig av erfarenheterna till andra finlandssvenska teatrar. 

– Tack vare SFV-bidraget får vi resurser att arbeta aktivt med att bredda teaterns publikunderlag och profilera oss tydligt gentemot olika publiksegment. Vi delar dessutom med oss av erfarenheterna och de nya arbetssätten till andra finlandssvenska teatrar i form av workshopar och seminarier, säger Thomas Forsström, marknadsföringschef på Svenska Teatern.

Bidraget till Svenska Teatern är i linje med den strategi SFV har för sina bidrag inom kultursektorn.

– SFV-bidragen inom kultursektorn kanaliseras till projekt som hjälper kulturaktörer att uppnå en livskraftig och bestående verksamhet, med unika upplevelser för kulturkonsumenten i fokus. Dessutom värdesätter vi nya samarbetsformer och kompetensutbyten, säger Aura.
 
SFV ger 129 000 euro till Svenska Teaterns projekt Ny publik – mera publik.


PRESSMEDDELANDE 14.2.2020