73512.jpg

Kan Kulturtriangeln bli ett vardagsrum?

11.05.2020 kl. 10:56
Några finlandssvenska fonder vill ta reda på om centrala Helsingfors kan erbjuda en kulturell mötesplats med svenskspråkiga och nordiska förtecken. Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr och Föreningen Konstsamfundet finansierar en utredning om möjligheterna till mångsidig kulturverksamhet i den så kallade Kulturtriangeln.

Bild: Svenska Teatern

Området i centrala Helsingfors som kallas Kulturtriangeln inramas av Centralgatan, Norra Esplanaden och Skillnaden. Svenska teatern, Akademiska Bokhandeln och Stockmann, som idag verkar i triangeln, är i det här skedet är positivt inställda till utredningen.

– Stockmann har alltid erbjudit upplevelser och inspiration samt verkat som en samlingsplats. Vi deltar mycket gärna i utredningen om hur områdets kulturerbjudande kunde vidareutvecklas, säger Jari Latvanen, vd för Stockmann.

– Det här kunde förstärka den träffpunkt som Akademen redan erbjuder och utveckla ett levande centrum, säger Magnus Brundin, vd för Akademiska Bokhandeln.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår 150-åriga teaterverksamhet i Helsingfors centrum, hitta möjligheter för synergier mellan andra aktörer och innehåll som kompletterar varandra, säger Joachim Thibblin, teaterchef för Svenska Teatern.

Flera aktörer har under den senaste tiden efterlyst bland annat ett barnkulturcentrum, större synlighet för det finlandssvenska i centrala Helsingfors och samtidigt en utveckling av fastigheterna vid Kulturtriangeln. Bland annat Anna Rotkirch resonerar kring utbudet i området i sin kolumn i Hbl “Varför händer inget med triangeln Teatern-Bokhandeln-Varuhuset?” (14.9.2019).

– Vårt uppdrag är att stärka det svenska i Finland och det betyder att vi också ska vara lyhörda för både behov och nya förslag. Den finlandssvenska kulturen behöver en stark och synlig närvaro på ett centralt läge; en plats där man kan erbjuda mångsidiga kulturella upplevelser för Helsingforsbor och andra inhemska och internationella besökare, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Johanna Stenback och Anna-Mari Karhunen på produktionsbolaget All Things Content Ab inleder i maj utredningsarbetet. Deras uppdrag är att göra en bedömning av de fysiska utrymmena i Kulturtriangeln och av möjligheterna till synergier mellan aktörerna. I utredning beaktas också andra platser i centrala Helsingfors.

Fastighetsägarna och fonderna beslutar om vidare åtgärder under hösten 2020.


Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr och Föreningen Konstsamfundet
PRESSMEDDELANDE - Helsingfors 11.5.2020

Noggrannare information:
Sören Lillkung
vd
Svenska kulturfonden
+358 40 620 7500
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi