73763.jpg

SFV-magasinet 2-20 ute nu!

03.06.2020 kl. 08:40
I sommarnumret av SFV-magasinet får du ta del av kreativitet och skaparkraft som blomstrat inom skolvärlden, kultursektorn och i föreningslivet under coronapandemin.


Bild: Rektor Mikael Fröjdö utanför Zachariasskolan i Nykarleby. Bild: Sonja Finholm/Alfred Media.

Distansundervisningen har lett till en stor dos kreativitet i skolorna. I Zachariasskolan anpassade sig de flesta fort till digitala läromedel och verktyg, och rektor Mikael Fröjdö hoppas kunna ta med sig nyttiga erfarenheter när skolvardagen igen är normal.

Då regeringen beslöt att det råder undantagsförhållanden och att alla sammankomster med fler än tio personer förbjuds, tog Teater Taimine skeden i vacker hand och gjorde sex kortfilmer av delar ur barnpjäserna. Kortfilmerna kan användas i daghemmen, grundskolorna och gymnasierna, och kompletteras med underlag för självstudier och grupparbeten.

Verksamhetsledarna Sebastian Gripenberg (Finlands Svenska Ungdomsförund) och Annika Jansson (Finlands svenska Marthaförbund) deltog 2019–2020 i Fenixprogrammet som arrangeras av Ideel Arena i Sverige. Läs om vilka erfarenheter de ta tar med sig till Svenskfinland från den skräddarsydda utbildningen för ledare i ideella organisationer. 

I SFV-magasinet får du ockås läsa om SFV:s pris-, medalj-, och stipendiemottagare 2020. 

lÄS SFV-magasinet 2-20