73897.jpg

Omställning

11.06.2020 kl. 09:45
Det fanns ett före, och det kommer ett efter, en tid för utvärdering. SFV fortsätter att aktivt rusta det svenska i Finland för framtiden. Detta oavsett hur snabbt och på vilket sätt världen förändras. Där kunskap och engagemang finns, finns också lösningar, skriver SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd i sin kolumn i SFV-magasinets sommarnummer.

När skakade du senast hand med någon? Den 11 mars möttes SFV:s styrelse i mötesrummet på Annegatan i Helsingfors. Diskussionerna var engagerade och ärendena många. Allt var sig med andra ord likt. Utom en sak: ingen hälsade genom att ta i hand eller med en kram. Föga visste vi då att vi inte skulle komma att träffas fysiskt på flera månader. Inte heller att vi skulle samlas till möte oftare än planerat, men i nya, digitala mötesrum istället för på den hemvana adressen. Allt för att svara mot de behov som coronakrisen gav upphov till.

SFV:s uppdrag är att verka i en värld som hela tiden förändras. Svenskfinland är ingen isolerad damm, tvärtom, det är en del av en stor värld. De små sammanhangen är en styrka, men kan också vara sårbara för omvälvande förändringar.

Just nu skakas världen av en pandemi vars verkningar är svåra att förutse. Det undantagstillstånd som coronakrisen tvingat fram har starkt påverkat de sektorer SFV verkar för. Kultursektorns geografi har ritats om kraftigt. Projekt har ställts in eller flyttats på framtiden, intäkter har uteblivit och jobb försvunnit. Skolorna tvingades på orimligt kort tid gå över till distansundervisning – en enorm utmaning som inneburit extra jobb för både lärare och elever. Den fria bildningen har likaså flyttat ut på nätet i aldrig tidigare skådad omfattning.

Men den framtvingade omställningen har också varit en grogrund för idéer och nya sätt att arbeta.

I redan mer än ett år har vi på SFV tagit emot ansökningar året om – hos oss behöver goda idéer aldrig vänta, vilket våra sökande varit mycket nöjda med. Vårt ansökningssystem stod därmed genast redo med den reaktionssnabbhet som krisen krävt. De senaste månaderna har vi påskyndat beredningen ytterligare för att beviljade stöd ska nå fram i tid.

Vår personal har därtill byggt särskilda satsningar för att stimulera till nya lösningar och ta vara på innovativ distanspedagogik från hela Svenskfinland. Det stora
gensvaret från hundratals lärare gläder – ur detta som varit jobbigt kommer det också att komma mycket som är gott.

Människan lär sig snabbt när hon måste, anpassningsförmågan är stor. För oss på SFV har det digitala mötesrummet blivit hemvant. Vi har också hunnit fira både
utdelningsfest och Arvid Mörne-prisutdelning på webben. Digitala fester är bättre än ingenting, men inte heller mycket mer än så. E-postmöten och digitala träffar har däremot visat sig vara ett utmärkt komplement i möteskalendern.

Det fanns ett före, och det kommer ett efter, en tid för utvärdering. SFV fortsätter att aktivt rusta det svenska i Finland för framtiden. Detta oavsett hur snabbt och
på vilket sätt världen förändras. Där kunskap och engagemang finns, finns också lösningar.


SFV-magasinet 2-20 finns att läsa elektronsikt här.