73913.jpg

Tomas Järvinen ny styrelseledamot i SFV

12.06.2020 kl. 14:00
Tomas Järvinen valdes till ny styrelseledamot på SFV:s årsmöte den 12 juni. Järvinen har gedigen kulturbakgrund och organisationserfarenhet, och jobbar som VD och rektor för Folkhälsan Utbildning Ab.

Bild: Sofia Eriksson

Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte den 12 juni 2020 kl. 13 på föreningens kansli i Helsingfors. I år deltog flera medlemmar i mötet via videolänk. Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden.

SFV rf:s årsmöte 2020, med både medlemmar på plats på Annegatan, och deltagare på skärm via videolänk.

Årsmötet leddes av Jonas Lång. Foto: Rabbe Sandelin


Årsmötet valde Tomas Järvinen, VD och rektor vid Folkhälsan Utbildning Ab till ny styrelseledamot.
– Jag är tacksam för förtroendet och ärad över möjligheten. Jag ser fram emot att jobba för att främja utbildning, kultur och fri bildning på ett för mig nytt sätt i Svenskfinland. SFV gör ett värdefullt arbete och särskilt i dessa tunga tider är det viktigt att stöda aktörer som arbetar för ett bättre finlandssvenskt samhälle, säger Järvinen. 
 
I tur att avgå var vice ordförande, kulturjournalisten Gustaf Widén samt styrelseledamöterna filosofie doktor Åsa Lindberg och filosofie magister Gun Oker-Blom. Lindberg och Oker-Blom omvaldes, medan Gustaf Widén hade undanbett sig omval.
De övriga ledamöterna i SFV:s styrelse är bildningsdirektören Heidi Backman, filosofie magister Joakim Bonns, filosofie doktor Fredrik Hertzberg, musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd, juris magister Jan-Erik Stenman och filosofie magister Pia Widén
 
Under SFV:s konstituerande styrelsemöte samma dag återvaldes musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd till ordförande. Jan-Erik Stenman valdes till vice ordförande för föreningen. Styrelsen beslöt utöka antalet medlemmar i kapitalförvaltningsrådet till fem ledamöter. Ekonomie magister Marjo Berglund och politices magister Björn Teir valdes in som nya medlemmar i kapitalförvaltningsrådet. De övriga medlemmarna är ekonomie magister Magdalena Lönnroth, diplomingenjör, ekonomie magister Erik Palmén och vicehäradshövding Jarl Sved. Diplomekonom Peter Storsjö var i tur att avgå, och hade undanbett sig omval efter nio år som medlem i kapitalförvaltningsrådet.
 
SFV-året 2019 
SFV är en förening som sedan 1882 främjar utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Vid utgången av 2019 var SFV:s och Understödsföreningen för SFV:s totala medlemsantal 7 517. År 2019 var verksamhetsmässigt och ekonomiskt ett gynnsamt år för föreningen. Det nya forskningsbaserade tillvägagångssättet för bidragsutdelningen med fri ansökningstid som lanserades i slutet av 2018,  fick under 2019 god genomslagskraft. SFV fokuserade under året på att stärka utbildningen med bidrag på totalt 2,3 miljoner euro. Totalt delade SFV ut 3,7 miljoner euro. 
 

SFV:s verksamhetsberättelse och bokslut 2019

Lista på utdelningen 2019

Tomas Järvinen, tryckvänlig bild (Foto Sofia Eriksson)


PRESSMEDDELANDE, Helsingfors den 12 juni 2020