73944.jpg

Nyheter för unga med fondernas hjälp

18.06.2020 kl. 10:00
Pålitliga nyheter för barn och unga behövs mer någonsin. Fem finlandssvenska fonder satsar sammanlagt 200 000 euro på KSF Medias svenskspråkiga nyhetstidning för unga läsare. Den första papperstidningen utkommer efter skolstarten. 

– Läsfrämjande insatser är en hjärtefråga för SFV. En nyhetstidning för unga läsare främjar förutom läsningen även det kritiska tänkande, stärker språket och höjer bildningen. Satsningen är helt i linje med de mål vi har för utdelningen, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

SFV står tillsammans med Brita Maria Renlunds Minne sr, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre smeder och Svenska kulturfonden för finansieringen. Alla fonder satsar 40 000 euro vardera på KSF Medias nya tidning för unga läsare. 
 
Susanna Landor är Hufvudstadsbladets chefredaktör och leder också KSF Medias satsning.
 
– Vårt viktigaste mål är att erbjuda pålitliga nyheter som är roliga att läsa. Sedan är det ett plus om vi dessutom lyckas stärka de ungas känsla för sitt språk, inbjuda till läsning och inlärning och skapa ett bra inslag i familjernas vardag på svenska, säger Susanna Landor.
 
Inte för svårt, absolut inte för lätt
 
Målgruppen, 7–13-åringar i svensk- och tvåspråkiga familjer, är utmanande, medger Susanna Landor. 
 
– Nyheterna ska vara lätta att ta till sig, men samtidigt måste vi komma ihåg att barn och unga är vana att handskas med information. För att bättre förstå de ungas behov, har vi intervjuat både barn och unga och deras föräldrar. Den här referensgruppen var jätteviktig då vi planerade tidningens upplägg och innehåll, säger Landor. 
 
Tidningen ska innehålla både skräddarsydda nyheter, reportage, pyssel och frågespalter, men också Hbl-nyheter som anpassas för unga läsare. Innehållet görs i första hand av vuxna medarbetare, men också barn och unga ska delta i produktionen på olika sätt. 
 
– Många unga har redan meddelat att de vill samarbeta med oss, säger Landor.
 
Papper är på riktigt
 
Trots att allt mer information publiceras endast digitalt, ger KSF Media ut de ungas nyhetstidning på papper.
 
– Både vår testgrupp och tidigare projekt har visat att en papperstidning fortfarande är grejen för många barn och unga. De är vana att själva publicera digitalt, men upplever att det som är tryckt på papper är ”på riktigt”. Föräldrarna tycker dessutom att barnen redan har för mycket skärmtid och att de själva har dålig insyns i vad barnen ser via sina digitala kanaler, säger Susanna Landor. 
 
Under hösten bjuder KSF Media svenskspråkiga hem i hela Svenskfinland på några gratisnummer av tidningen. I framtiden blir tidningen tillgänglig endast för prenumeranter. 
 
Maria Saaristo är projektchef för tidningen och Lena Bergholm sköter layout.
 


PRESSSMEDDELANDE - Helsingfors 18.6.2020