74071.jpg

SFV bidrar till att Wasa Teaters kompetenscentrum för teaterpedagogik förverkligas

24.06.2020 kl. 09:04
Ett nytt teaterpedagogiskt kompetenscentrum utvecklas vid Wasa Teater. Kompetenscentret ska stöda elevernas lärprocesser genom interaktiva föreställningar, samt utbilda skådespelare, regissörer och konstnärer inom teaterpedagogik. SFV är en av finansiärerna till det treåriga projektet.

Bild: Wilhelm Grotenfelt, Susanne Marins, Jakob Johansson. Foto: Frank A. Unger / Wasa Teater.

– SFV:s mål är att stödja tidsenlig, pedagogisk utveckling i skolorna – det gör skolvardagen mera meningsfull för elever som lär sig på olika sätt. Vi tror att den här typen av teaterproduktion även inspirerar lärarna att i allt högre grad själva tillämpa inlevelsepedagogik som ett arbetssätt i klassrummet, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Projektet körde igång i början av året och helheten börjar nu ta form.
 
– Teaterpedagogik har länge varit en viktig del av Wasa Teaters verksamhet, vi har varit en föregångare inom det här området i Finland. Vår dröm är att utveckla olika former av tillämpad teater som en del av undervisningen i våra skolor. SFV:s och övriga fonders bidrag är ett steg i att förverkliga den drömmen, säger Marit Berndtson, administrativ chef på Wasa Teater.
 
Inom ramen för projektet skapas interaktiva föreställningar, fördjupningsmaterial och workshops i ämnen och teman som ingår i läroplanen. De årligen ambulerande teaterföreställningarna besöker skolor i Österbotten, Åboland och Nyland, på Åland och språköarna i Uleåborg, Björneborg, Tammerfors och Kotka.
 
Genom att publiken – eleverna – är medaktörer till exempel genom rollspel i pjäserna får de en djupare insikt i de teman som föreställningen handlar om.

I skolföreställningarna medverkar från teaterns sida endast gästande, konstnärlig personal. De medverkande får utbildning och kompetens inom området både under tillblivelseprocessen och genomförandet av föreställningarna. På så sätt fördjupas kunskaperna och förståelsen för metoden.
 
– Det innebär att det efter tre år finns en ansenlig grupp skådespelare, regissörer och andra konstnärliga designers med kompetens inom teaterpedagogik på svenska i Finland, säger Berndtson.
 
Projektet genomförs på Wasa Teater i samarbete med Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Novia Scenkonst och Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet i Helsingfors, som tillsammans dokumenterar, analyserar och utvärderar projektet.
 
Materialet i pjäs- och metodbanken som uppstår inom projektet får fritt användas av skolor och teatrar.
 
SFV bidrar med 32 500 euro till kompetenscentret.
 
Övriga fondfinansiärer är Brita Maria Renlunds Minne sr, Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.


PRESSMEDDELANDE, Helsingfors den 24 juni 2020