74180.jpg

En bokcirkel i molnet

22.07.2020 kl. 09:00
Har du svårt att pricka in klockslag och platser i kalendern? Då kan en digital bokcirkel vara en bra lösning. I gruppen Fejsbokcirkeln 2020 finns varken tider eller möten, men däremot ett digitalt forum där medlemmarna kan dela sina läsupplevelser.

Text och bild: Anne Teir-Siltanen

Vad tyckte du om slutet? Finns det underlag för en uppföljare eller är storyn klar? I gruppen Fejsbokcirkeln 2020 diskuteras förväntningar, innehåll, handling och avslut. Någon skriver att hen blev rasande på slutet, en annan att hen inte hunnit läsa klart än. Det digitala cirkellivet är villkorslöst och fritt, men diskussionen ska hållas inom vissa ramar.

Cirkeln led av Lisa Ahlvik. Hon glädjer sig över engagemanget och över deltagarantalet som redan är över 130 personer. Bokcirkeln startades hösten 2019 på uppdrag av Kulturösterbotten. Det som var tänkt att bli en bokcirkel för några månader, blev till ett forum utan slutdatum.
– Vi tyckte det var så himla kul så vi valde att fortsätta, säger Ahlvik. Innan hon startade cirkeln gick hon kursen Litteraturcirklar i molnet. Där fick hon goda råd av föreläsaren Jenny Edvardsson, bland annat att det bara är att köra på. Och det rådet har Ahlvik följt.

Behov av reflektion

Bokcirkeln marknadsfördes med ett filmklipp på Facebook och fick genast många medlemmar. Budskapet vände sig till personer som vill diskutera böcker men inte har tid eller möjlighet att ta sig till en viss plats. Cirkeldeltagarna har läst böcker i olika genrer, men nu har man enats om att läsa böcker skrivna av författare från Österbotten och svenska Västerbotten. Följande bok på listan är Stina Jacksons Ödesmark.
– Vi inleder med att deltagarna får berätta om sina förväntningar, en vecka senare berättar de om hur förväntningarna uppfyllts och efter ytterligare en dryg vecka följer ett diskussionsblock med en ny tråd varje dag, säger Ahlvik. Upplägget är fritt, deltagarna väljer själv när de går in för att diskutera olika frågor.
– Det blir ofta bra diskussioner, deltagarna kommenterar varandra och håller ibland med varandra, ibland inte. Det finns ofta behov av att reflektera det man läst.

Lisa Ahlvik har också lett fysiska bokcirklar för pensionärer i Pedersöre. Hon var med om att starta upp en efter nyår, men så kom coronaviruset. Även om deltagarna i den fysiska gruppen blev erbjudna att flytta över till den digitala gruppen var det få som valde att göra det.
– Den fysiska gruppen dricker kaffe och socialiserar på ett annat sätt, men i båda grupperna finns behovet av att dela berättelser och samtala kring böcker, säger Ahlvik.

Att leda en fysisk grupp och en digital grupp har många likheter.
– Själva ledarrollen och förberedelserna är ganska lika. Det är viktigt att ha en tydlig roll och strukturera diskussionen, på så vis blir diskussionen bättre. Det är också viktigt att uppmärksamma alla deltagarna, alla ska känna att deras åsikter är viktiga, säger Ahlvik.

Är man sugen på att starta digitala bokcirklar lönar det sig att fundera över inriktining, form och målgrupp. Facebook är inte den enda plattformen, det går också att träffas över Skype eller Zoom på bestämda tider. För att undvika föreställningen om att bokcirkeln är något högtravande och svårt är det viktigt att informera om att alla är välkomna och att allas åsikter är lika viktiga.

Ahlvik upplever att både den digitala och den fysiska gruppen ger väldigt mycket.
– Insikten om att det finns så många böcker men så lite tid växer. Boksamtal gör böcker till större upplevelser och bidrar till ivern att läsa ännu mer. 


Texten är en del av bokcirkelkampanjen En bokälskare har alltid sällskap. Läs mer om kampanjen här och starta en bokcirkel i samarbete med SFV:s studiecentral!