74300.jpg

"Snälla hjältar" stärker empatin hos barn och unga

13.08.2020 kl. 09:54
SFV:s rit- och skrivtävling "Snälla hjältar" stärker barns och ungas intresse för berättelser och utmanar dem att se saker ur andras perspektiv.

– Kommunikativa färdigheter och förståelse för andra går hand i hand. Genom kännedom om och förståelse för andra människor kan vi mötas och försöka lösa det som idag hotar en hållbar ekologisk, social och kulturell framtid säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV. 

Rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar arrangeras för första gången och gäller årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. Tävlingen riktar sig till de finlandssvenska skolorna. Förutom att tävlingen ska stärka elevers läs- och skrivfärdigheter, vill arrangörerna att barn och unga får förståelse för diversitet, altruism och gemensamt ansvar. 

Empati är ledordet för tävlingen Snälla hjältar, som pågår fram till mitten av september.
 
– Läsning fungerar inte bara som stöd för individens språkutveckling och inlärning, utan utvecklar också förståelsen för andra och för världen. Genom tävlingen får barn och unga uttrycka sina egna tankar om och tolkningar av empati, säger Wahlström.
 
Elever i årskurs 1–2 bidrar med teckningar eller målningar, medan eleverna i årskurs 3–9 skriver uppsatser. Deltagarna ritar eller skriver en uppsats utgående från en uppläst berättelse ur en Muminbok. Skolan fungerar som lokal tävlingsanordnare och sänder in bidragen till SFV.
 
Skribentens rit- eller skrivförmåga bedöms inte, utan fokus ligger på hur tävlingens värderingar kommer till uttryck i bidraget. I juryn för uppsatsbidragen sitter förutom representanter för SFV och Svenska modersmålslärarföreningen, även författaren Maria Turtschaninoff. Teckningarna eller målningarna bedöms av en bildkonstlärare och barnboksillustratören Jenny Lucander.
 
Tre bidrag per årskurs premieras i tävlingen. Förutom ett bok- och produktpaket får vinnarna delta i en kulturdag i Helsingfors i oktober.
 
Tävlingen görs i samarbete med Moomin Characters, Förlaget M, Svenska modersmålslärarföreningen i anslutning till Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj Read Hour. Målet med Read Hour, som kulminerar på internationella läskunnighetsdagen den 8 september kl. 14–15, är att stärka intresset för läsning bland barn och unga.
 
Tävlingen Snälla hjältar startar 20.8 och pågår fram till 18.9. Detaljerad information om tävlingen finns på www.sfv.fi/snallahjaltar.
 


PRESSMEDDELANDE, Helsingfors den 13 augusti 2020