87157.jpg

“Utbytesstudier är värdefulla och lärorika”

23.08.2023 kl. 08:00
De ekonomiskt svåra tiderna och möjligheten att åka utomlands igen märktes i år när Svenska studiefonden fick flest ansökningar på 20 år.
– Det är en stor lättnad att veta att jag får ett stipendium, säger studerande Malin Aulanko.

Malin Aulanko studerar biologi på Helsingfors universitet och är en av de nästan 900 studerande som får Studiefondens stipendium i år. Malin, som på våren inledde sina studier i St. Andrews i Skottland, hör till dem som i år sökte ett stipendium för utbytesstudier.

– Jag hade knappast kunnat åka på utbyte utan stipendiet.

Studier utomlands innebär ofta högre utgifter och mindre inkomster. För många kan ett stipendium vara avgörande när man överväger om ett utbyte över huvud taget är möjligt.

– Utbytesstudier är värdefulla och lärorika, men det kan vara väldigt knepigt att få ekonomin att gå ihop. Möjligheten att jobba och få stöd från Folkpensionsanstalten faller ofta bort då du studerar utomlands.

Flest ansökningar sen 2004

I år delar Svenska studiefonden ut drygt en miljon euro till högskole- och universitetsstuderande och läroinrättningar. Antalet är det största sedan 2004.

– Studerandes ekonomiska svårigheter hänger kvar från pandemitiden då många blev av med sina jobb eller hade färre arbetspass.

Så förklarar Katja Zevallos, ombudsman på Svenska studiefonden, det stora antalet ansökningar. Hon menar även att möjligheten att åka utomlands igen syns i ansökningarna. Drygt hälften av stipendierna beviljas för studier utomlands, och resten för studier i Finland.

– Många har avvaktat med sina utbyten på grund av pandemin. De som inte kom iväg under pandemin har kunnat åka nu. 

Om Svenska studiefonden

Heltidsstuderande vid högskolor eller universitet kan ansöka om stipendium från Svenska studiefonden. Ansökningstiden för läroinrättningar är i januari och för studerande i februari. Beslut om stipendierna tas i maj. Läs mera om stipendiernas storlek och kriterier på Studiefondens webbplats.

Förutom SFV, som ger 100 000 euro per till den årliga utdelningen av studiestipender, deltar följande föreningar och stiftelser i finansieringen:

  • Föreningen Konstsamfundet rf
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  • Svenska kulturfonden