Hållbarhetssäkra din organisation

17 januari 2024 kl. 10.00 – 11.00

Behöver du starthjälp, stöd och handledning i processen mot ett utkast till hållbarhetsplan eller en uppdatering av den? 

Dags att gå från tanke till handling. 

Välkommen på vår kurshelhet där vi inspirerar dig till att komma igång med själva processen samt handleder dig i att uppdatera och komplettera en befintlig plan. Kursen innehåller gemensamma träffar med genomgång av information, bakgrund, behov och fördjupning. Mellan träffarna finns möjlighet till handledning och stöd. Med tanke på processarbetet är det önskvärt om flera deltar från samma förening eller förbund. 

  • Träff 1 17.1 kl. 10-11 - Information, bakgrund och behov 
  • Träff 2 14.2 kl. 10-10.30 - Handledningsträff 
  • Träff 3 13.3 kl. 10-10.30 - Handledningsträff 
  • Träff 4 17.4 kl. 10-11.30 - Fördjupning, exempel från fältet 

Workshopserien leds av Nora Backlund, specialsakkunnig vid Svenska lantbrukssällskapens förbund, SLF. Nora koordinerar Hållbarhetsveckan och har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor, trivs i att utforska och diskutera idéer om hur olika aktörer kan framhäva sina åtgärder för hållbarhet och att följa upp även de småskaliga insatserna.  

Anmäl dig senast 10.1.2024. Skriv i meddelanderutan om du deltar för att uppdatera din plan eller vill skapa en från början. 

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Välkommen med!

Kontaktperson: Tove Eklund-Hartman 050 306 2005, tove.eklund-hartman@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet