76964.jpg

Spelmän lär sig stråkteknik via Youtube

16.03.2021 kl. 09:30
Under ett år av pandemi har det hänt mycket inom föreningslivet. Verksamhet som tidigare bestått av fysiska möten har förvandlats till digitala träffar och kurser för att nå ut med utbildning och kunskap. 

Text och bild: Karin Lindroos/Studiofamiljen

Finlands svenska spelmansförbund, som verkar för att främja finlandssvensk folkmusik och -traditioner, arrangerade i början av året sin första digitala kurs. 

– Vi har länge planerat för en kurs i stråkteknik på fiol, men den har aldrig fått plats i budgeten. Men som digital kurs funkade det fint, berättar organisationssekreteraren Pia-Stina Sarin

Upplägget blev en tre veckor lång kurs med svenska riksspelmannen Jenny Gustafsson. Varje fredag fick deltagarna en länk till ett matigt videopaket med introduktion och stråkövningar inspelade av Gustafsson i en studio i Ornunga i Vårgårda, Sverige. 

En orsak till att kursen inte arrangerades live över nätet var för att tröskeln att delta skulle vara så låg som möjligt. Oberoende av om deltagarna hade många års erfarenhet eller kände sig ringrostiga på fiolen, kunde de öva hemma i lugn och ro. Bland videorna kunde man välja mellan snabba eller långsamma versioner av låtstyckena att öva på.  

 

Sex stycken deltagare lär sig stråkteknik via videokonferensprogrammet Zoom. De flesta spelar fiol, men det finns en mandolinspelare och ett dragspelsspelare också.

 

Under veckan kunde deltagarna göra övningarna när det passade dem, i väntan på nästa fredag och nya övningar som Gustafsson spelat in på förhand. Övningarna är tillgängliga för deltagarna hela våren. 

– Vi hade en avslutande liveträff över Zoom där vi spelade genom låtarna tillsammans med Jenny, berättar Pia-Stina, som själv deltog i kursen. 

Medlemmar från förbundet och övriga deltagare från Finland, Sverige, Australien, Holland, Tyskland och Frankrike var med på kursen. 


Spelmansförbundets digitala kurs i stråkteknik arrangerades med stöd av och i samarbete med SFV:s studiecentral. Min bildning är SFV:s kampanj för att synliggöra bredden på fri bildning i Svenskfinland.