79156.jpg

Nya simlärare behövs: stor efterfrågan på simundervisning för vuxna

14.10.2021 kl. 16:20
Folkhälsan utbildar årligen kring 50 nya simlärare. Vi besökte i våras en simlärarutbildningskurs som arrangerades med hjälp av bidrag från Studiecentralen. Snart är det igen dags för nya kurser.

Text och bild: Karin Lindroos

Deltagarna på simlärarutbildningen är allt som oftast i åldern 18–20 år, med målet att jobba som simlärare under somrarna eller som extrajobb vid sidan av studierna. Det finns också äldre deltagare som utbildar sig till simlärare för att dra nytta av kunskapen i jobbet.

– För att bli simlärare behöver man inte ha en perfekt simteknik, det lär man sig under utbildningen. Men nog ett stort intresse för att lära ut simning till barn, och allt mer också vuxna. Det är stor efterfrågan på simundervisning för vuxna, och särskilt bland nyfinländare, berättar Ghita Johansson, simkoordinator i Nyland. 

Som simkoordinator i Nyland ansvarar Johansson för simlärarutbildningen och stöder Folkhälsans lokalföreningar som arrangerar simskolor i regionen. 

Livräddning får en allt större roll i undervisningen för varje år.

– De senaste åren har simskolorna utvecklas på många sätt. Bland annat lär man numera ut simning allt mer via lek. Livräddning får också en allt större roll i undervisningen för varje år. 

Det som särskiljer Folkhälsans simundervisning är det breda utbudet av sommarsimskolor utomhus. Den första simskolan i Folkhälsans regi arrangerades år 1929. Årligen lockar simskolorna över 5 000 barn och unga. 

Maria Sundman utbildar blivande simlärare. 

Simlärarutbildningen arrangeras varje år under några vårvintermånader i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. I en privat simhall i Sibbo samlas deltagarna i Nylands simlärarkurs för bassängpraktik i små grupper för att möta pandemins restriktioner. Teorin sker på distans. Maria Sundman är simlärarutbildare, och lär ut både teori och praktik åt blivande simlärare. 

– Fokus är mycket på simteknik. Men också på hur man lär ut, hur man bygger en hel simskola och hur man strukturerar lektioner med tydliga mål, förklarar Sundman. 

I utbildningen deltar bland annat Natalie Blom och Elias Pöntinen

– Jag har tidigare jobbat som hjälpledare på simskola och min mamma är simlärare. Det jag särskilt har lärt mig under utbildningen är att planera lektioner, berättar Pöntinen. 

För Natalie som tidigare jobbat med barn och gymnastik kändes det som en naturlig fortsättning att utbilda sig till simlärare när hon fick information om utbildningen.

   

Elias Pöntinen har jobbat som hjälpledare på simskolor, nu tar han steget ut och utbildar sig till simlärare.

Den som går en simlärarutbildning får kompetens att jobba som simlärare då hen fyllt 18 år. Varje år ordnas fortbildningar, och man kan exempelvis specialisera sig på babysim. Vissa högskolor, bland annat Arcada, validerar simlärarutbildningen, och ger deltagarna studiepoäng för simlärarutbildningen. 

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL), med sina elva medlemsorganisationer, är den organisation som tar fram material och kriterier kring simutbildning och utbildar simlärare i hela landet. Folkhälsan har det svenska utbildningsansvaret.

Läs mer om Folkhälsans simlärarutbildning här. Folkhälsans simlärarutbildning arrangeras med stöd av och i samarbete med SFV:s studiecentral. Min bildning är SFV:s kampanj för att synliggöra bredden på fri bildning i Svenskfinland.